วีดีทัศน์


พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษในงานสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทยวิถีพุทธ

พระพรหมบัณทิต

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส อาสาตามหาคนดี

Languages Change Lives

มหกรรม..วัฒนธรรมอาเซียน 1/2

มหกรรม..วัฒนธรรมอาเซียน 2/2

แนะนำ MCU005-006

แนะนำการสอบ MCU GET

Japanese Camp Behind the Scenes

Japanese Camp 2 Behind the Scenes

presentation VESAK DAY 2011

Preparing Vesak 2010 (Behind the Seen)

[เทปรายการ ธรรมะทอล์ค] สถาบันภาษา มจร ตอนที่ 1

[เทปรายการ ธรรมะทอล์ค] สถาบันภาษา มจร ตอนที่ 2

[เทปรายการ ธรรมะทอล์ค] สถาบันภาษา มจร ตอนที่ 3