ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

16142184_1833353730214297_5392689498188361614_n

สถาบันภาษา เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ELT PATHWAYS TO PROFESSIONAL EXCELLENCE” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ในนามของ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล นายกสมาคมฯ และ รองศาสตราจารย์ นพพร สโรบล อดีตนายกสมาคมฯ เชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ELT...

1-17-2017 12-23-19 PM

รับสมัคร คณาจารย์ และบุคลากรของ มจร เข้าร่วมหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รับสมัคร คณาจารย์ และบุคลากรของ มจร เข้าร่วมหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่” (ฟรี ค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร ตลอดหลักสูตร) เวลาเรียนระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สถาบันภาษา เบอร์ภายใน ๘๕๓๐ หรือที่ นายธวัชชัย...

11-23-2016 4-55-57 PM

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาการแปล (รอบที่ 2)

  !! สมัครออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา คลิ๊กที่นี่ !!  

banner-03

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล (ป.กป.) และประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ป.ออ.) รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑)

 

artwork-02-02

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม”

  !! ดาวน์โหลด คำแนะนำสำหรับผู้เขียน !! !! ดาวน์โหลด ตัวอย่างบทความ !!