เปิดรับสมัครบุคลากร มจร และบุคคลทั่วไป เข้าเรียนภาษาอาเซียนเบื้องต้น (ภาษาพม่า เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ)

You may also like...