พระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี,ดร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ การแปลเพื่อความสุขและเพื่ออาชีพ (Seminar on Translation for Happiness and Careers)

You may also like...