ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน ณ โรงแรม เสนาเพลส กรุงเทพมหานคร การนี้ บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2 มาจาก...

สถาบันภาษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีพระเดชพระคุณ พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ หัวข้อ”เปิดประตูสถาบันภาษา เปิดมหาจุฬาสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันอาทิตย์ที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร...

!! ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่โดย สถาบันภาษา และ Andrew Biggs !!

  ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ วันที่ 30 มิุนายน 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลับ อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

!! ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต !!

ประกาศ !!! ด้วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ รูป/คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน ณ โรงแรม เสนาเพลส กรุงเทพมหานคร การนี้ บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 สถาบันภาษา

14 มิ.ย. 2559 เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของสถาบันภาษา เป็นวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นวันรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (1 มิ.ย. 58 – 31 พ.ค. 59) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยให้มาตรวจประเมินฯ ครั้งนี้ประกอบด้วย 1.พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร....

!! ขอเชิญนิสิตมหาจุฬาฯ เข้าร่วมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ !!

ทำไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ?????           ภาษาอังกฤษคือภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการของโลก โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ทั่วโลกใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นภาษาราชการของสหภาพยุโรปสหประชาชาติ           ภาษานำพาซึ่งโอกาสดีๆของหลายๆคน เราได้เปิดหน้าต่างสู่การเรียนรู้โลกกว้าง ภาษาทำให้เราได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่มีความรู้ความสามารถ ภาษาอังกฤษให้องค์ความรู้ที่หลากหลาย ในอนาคตปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการเรียน ทำงาน ติดต่อสื่อสารมากมาย           “ความสำเร็จไม่วิ่งมาหา อยากได้ต้องไปคว้าเอา”           “ภาษาอังกฤษไม่มีขา อยากเก่งต้องเดินไปหามัน”...