ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

!! ขอเชิญนิสิตมหาจุฬาฯ เข้าร่วมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ !!

ทำไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ?????           ภาษาอังกฤษคือภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการของโลก โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ทั่วโลกใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นภาษาราชการของสหภาพยุโรปสหประชาชาติ           ภาษานำพาซึ่งโอกาสดีๆของหลายๆคน เราได้เปิดหน้าต่างสู่การเรียนรู้โลกกว้าง ภาษาทำให้เราได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่มีความรู้ความสามารถ ภาษาอังกฤษให้องค์ความรู้ที่หลากหลาย ในอนาคตปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการเรียน ทำงาน ติดต่อสื่อสารมากมาย           “ความสำเร็จไม่วิ่งมาหา อยากได้ต้องไปคว้าเอา”           “ภาษาอังกฤษไม่มีขา อยากเก่งต้องเดินไปหามัน”...

!! เรียนฟรี ภาษาอาเซียน ปี 2559 (ภาษาเมียนม่าร์, ภาษาเวียดนาม) กับสถาบันภาษา มจร !!

การสมัครเรียน   (๑) สมัครเรียนได้ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒) ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.li.mcu.ac.th พร้อมกรอกข้อมูลแล้วส่งใบสมัครได้ที่อีเมล์ limcu.db@gmail.com หรือทาง Fax ๐๒-๖๒๓-๕๓๙๓  โทร.๐๘๐-๗๗๙-๔๓๙๙  !! ดาวน์โหลดใบสมัคร ภาษาเวียดนาม ที่นี่่ !! !! ดาวน์โหลดใบสมัคร ภาษาเมียนม่าร์ ที่นี่...

พิธีสำเร็จการศึกษาโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ 1 ,2 และรุ่นที่ 3 สำหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 พิธีสำเร็จการศึกษาโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ 1 หลักสูตรภาษาเมียนมาร์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรภาษาจีน และรุ่นที่ 3 หลักสูตรภาษาเขมร สำหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ...

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ 1 ,2 และ 3 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน จำนวน 3 หลักสูตร คือ ภาษาเมียนมาร์ ภาษาเขมร และภาษาจีน ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่...

สัมมนาการแปล “คติธรรม..คติโลก” โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล สถาบันภาษา มจร

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล สถาบันภาษา มหาวิมยาลัยใหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการสัมมนาด้านการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “คติธรรม..คติโลก” โดยมีคุณโรบิน ฟิลิป มัวร์ (Mr.Robin Philip Moore) นักแปลผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาและมีผลงานการแปลธรรมนิพนธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาการแปลภาษาไทย-อังกฤษ “คติธรรม..คติโลก” สถาบันภาษา มหาจุฬาฯ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมสัมมนาการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “คติธรรม..คติโลก” จัดโดยโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2559 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 นาฬิกา ณ ห้องสันติศึกษา (D422) อาคารเรียนรวม ชั้นที่ 4 โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนออนไลน์และดาวน์โหลดกำหนดการที่ www.li.mcu.ac.th  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายกัมปนาท พิทักษ์พินิจนันท์  ผู้ประสานงานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันภาษา มจร โทรศัพท์ 087-346-5864 | อีเมล limcu.certpro@gmail.com