ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาการแปล (รอบที่ 2)

  !! สมัครออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา คลิ๊กที่นี่ !!  

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล (ป.กป.) และประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ป.ออ.) รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑)

 

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม”

  !! ดาวน์โหลด คำแนะนำสำหรับผู้เขียน !! !! ดาวน์โหลด ตัวอย่างบทความ !!  

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาการแปล (ภาคพิเศษวันเสาร์)

สถาบันภาษา มจร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาการแปล (ภาคพิเศษวันเสาร์) ตั้งวันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดหรือสมัครออนไลน์ที่ www.li.mcu.ac.th ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 087-346-5864 | line...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื้อหาการสอบ • ทักษะด้านการฟัง (Listening) ๑๐๐ คะแนน • ทักษะด้านการพูด (Speaking)...

กิจกรรมดีๆ น่าสนใจ ด้านภาษาอังกฤษต้อนรับอาเซียน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมดีๆ น่าสนใจ ด้านภาษาอังกฤษต้อนรับอาเซียน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศด้วยกันอีกครั้ง กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ‪#‎คริสเดลิเวอรี่‬ สำรองที่นั่ง (ฟรี) แจ้งชื่อ/เบอร์ติดต่อกลับ ตามเบอร์โทร.ที่ให้ไว้ เพราะสถานที่จัดงานรองรับได้เพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น หากเต็มยังสามารถติดตามทาง www.mcu.ac.th ได้เหมือนเดิมครับ