ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระราชวรมุนี รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เดินทางไปกำกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร วข.สุรินทร์ ด้วยตนเอง

วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๐ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระราชวรมุนี รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เดินทางไปกำกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร วข.สุรินทร์ พร้อมทั้ง เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ Speaking Part ด้วยตนเอง นอกจากนี้...

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันภาษา จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้บริหาร และคณาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันภาษา จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้บริหาร และคณาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๒๕ รูป/คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙ ในนามสถาบันภาษา ขอชื่นชมในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และคณาจารย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เกิดทักษะด้านภาษาอังกฤษ...

เปิดรับสมัคร!! ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัคร!! ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ รายละเอียดการรับสมัคร ๑.รับสมัครลงทะเบียน ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ๒.กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ๓.ประกาศผลสอบ...

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจการแนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

“พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005,MCU 006 ณ วิทยาเขตขอนแก่น” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจการแนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมี...

เรามาเรียนภาษาอังกฤษ เทคนิคใหม่ เรียนสนุกไปกับ “มหาพาเรียนภาษาอังกฤษ” ดำเนินการสอนโดย พระราชวรมุนี (เจ้าคุณพล)

เรียนฟรี !! สมัครวันนี้ พร้อมรับหนังสือ “มหาพาเรียนภาษาอังกฤษ” ฟรี !! 1 เล่ม (สงวนสิทธิ สมัครด้วยตนเองเท่านั้น) #รับประกัน!! เรียนแล้วพูดได้ 1,000 % สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086 0752909 ด่วน!! รับจำนวนจำกัด!!...