ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป  สังกัดสถาบันภาษา เปิดรับสมัครตั้งแต่ ๒๒ พฤศจิกายน ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และวันนักขัตฤกษ์