ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สัมผัสวิถีเซน.. พิธีชงชา (กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เดือน มีนาคม ๒๕๕๘)

!! ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ !! —————————————————————————————————————————————– ปฏิทินกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นปี ๒๕๕๘ ——————————————————————————————————————–

** ภาพบรรยากาศ วันปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ABC English and Fast Speaking (อ.ขนิษฐา น้อยบางยาง) **

สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ABC English and Fast Speaking สอนโดย อาจารย์ ขนิษฐา น้อยบางยาง เชิญชมภาพบรรยากาศการเรียนการสอนด้านล่าง    

** เปิดแล้วหลักสูตรการเขียนบทความทางวิชาการ สอนโดยอาจารย์ Sarah Ekdawi **

หลักสูตรการเขียนบทความทางวิชาการ สอนโดยอาจารย์ Sarah Ekdawi Group-1 | Morning: 9:30-11:30 (9,10,11,12,19,20,21,22 Feb 2015) ห้องพุทธเมตตา สถาบันภาษา ชั้น 4 มจร วังน้อย Group-2 | Afternoon:...

ก้าวพัฒนาภาษาอังกฤษ สู่ระดับนานาชาติตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

หลักสูตร /\ Curriculums 1. ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) 2. การเขียนบทความทางวิชาการ (Academic Writing) 3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) 4. การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่ (English for English...