ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

** เปิดรับสมัครแล้ว ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน_1 และภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง_1 **

<รายละเอียด> หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน | Certificate of Fundamental Japanese Courses (120 ชั่วโมง) สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเรียนอักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะและอักษรคันจิเบื้องต้น เน้นการฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ครอบคลุมความรู้ของการสอบวัดระดับ (JLPT) ระดับ N5...

สัมผัสวิถีเซน.. พิธีชงชา (กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เดือน มีนาคม ๒๕๕๘)

!! ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ !! —————————————————————————————————————————————– ปฏิทินกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นปี ๒๕๕๘ ——————————————————————————————————————–

** ภาพบรรยากาศ วันปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ABC English and Fast Speaking (อ.ขนิษฐา น้อยบางยาง) **

สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ABC English and Fast Speaking สอนโดย อาจารย์ ขนิษฐา น้อยบางยาง เชิญชมภาพบรรยากาศการเรียนการสอนด้านล่าง    

** เปิดแล้วหลักสูตรการเขียนบทความทางวิชาการ สอนโดยอาจารย์ Sarah Ekdawi **

หลักสูตรการเขียนบทความทางวิชาการ สอนโดยอาจารย์ Sarah Ekdawi Group-1 | Morning: 9:30-11:30 (9,10,11,12,19,20,21,22 Feb 2015) ห้องพุทธเมตตา สถาบันภาษา ชั้น 4 มจร วังน้อย Group-2 | Afternoon:...