ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รับสมัครงานอาสาสมัครวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 12

  ระเบียบการรับสมัครงานอาสาสมัครวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 12 วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558   ประเภทงานอาสาสมัคร                                                   ฝ่ายเลขานุการ ธุรการ พิมพ์และจัดทำเอกสาร แปลข่าวและสาร ให้ข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ...

ฟรี!! กิจกรรมห่อผ้าฟุโระชิกิ (กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘)

กิจกรรมห่อผ้าฟุโระชิกิ (กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘) วันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานที่ : ห้องพุทธเมตตา !! ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่...

ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรอัตราจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์

ด้วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความประสงค์เปิดสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรอัตราจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสถาบันภาษา จำนวน ๑ อัตรา มีรายละเอียดดังนี้ !! ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ !!  

ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรอัตราจ้าง

     สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครแล้วเห็นควรออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรอัตราจ้างไว้ ดังต่อไปนี้

กิจกรรมทำข้าวกล่องเบนโต (กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เดือน เมษายน ๒๕๕๘)

!!ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่!! —————————————————————————————————————————- ปฏิทินกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นปี ๒๕๕๘ —————————————————————————————————————-