Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เรามาเรียนภาษาอังกฤษ เทคนิคใหม่ เรียนสนุกไปกับ “มหาพาเรียนภาษาอังกฤษ” ดำเนินการสอนโดย พระราชวรมุนี (เจ้าคุณพล)

เรียนฟรี !! สมัครวันนี้ พร้อมรับหนังสือ “มหาพาเรียนภาษาอังกฤษ” ฟรี !! 1 เล่ม (สงวนสิทธิ สมัครด้วยตนเองเท่านั้น) #รับประกัน!! เรียนแล้วพูดได้ 1,000 % สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086 0752909 ด่วน!! รับจำนวนจำกัด!!...

รับสมัคร คณาจารย์ และบุคลากรของ มจร เข้าร่วมหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รับสมัคร คณาจารย์ และบุคลากรของ มจร เข้าร่วมหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่” (ฟรี ค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร ตลอดหลักสูตร) เวลาเรียนระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สถาบันภาษา เบอร์ภายใน ๘๕๓๐ หรือที่ นายธวัชชัย...

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาการแปล (รอบที่ 2)

  !! สมัครออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา คลิ๊กที่นี่ !!  

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล (ป.กป.) และประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ป.ออ.) รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑)

 

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม”

  !! ดาวน์โหลด คำแนะนำสำหรับผู้เขียน !! !! ดาวน์โหลด ตัวอย่างบทความ !!