Category: ข่าวรับสมัคร

รับสมัครงานอาสาสมัครวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 12

  ระเบียบการรับสมัครงานอาสาสมัครวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 12 วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558   ประเภทงานอาสาสมัคร                                                   ฝ่ายเลขานุการ ธุรการ พิมพ์และจัดทำเอกสาร แปลข่าวและสาร ให้ข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ...

ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรอัตราจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์

ด้วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความประสงค์เปิดสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรอัตราจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสถาบันภาษา จำนวน ๑ อัตรา มีรายละเอียดดังนี้ !! ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ !!  

ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรอัตราจ้าง

     สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครแล้วเห็นควรออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรอัตราจ้างไว้ ดังต่อไปนี้

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป  สังกัดสถาบันภาษา เปิดรับสมัครตั้งแต่ ๒๒ พฤศจิกายน ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และวันนักขัตฤกษ์