Category: ข่าวรับสมัคร

หมวดรับสมัครของส่วนงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื้อหาการสอบ • ทักษะด้านการฟัง (Listening) ๑๐๐ คะแนน • ทักษะด้านการพูด (Speaking)...

กิจกรรมดีๆ น่าสนใจ ด้านภาษาอังกฤษต้อนรับอาเซียน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมดีๆ น่าสนใจ ด้านภาษาอังกฤษต้อนรับอาเซียน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศด้วยกันอีกครั้ง กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ‪#‎คริสเดลิเวอรี่‬ สำรองที่นั่ง (ฟรี) แจ้งชื่อ/เบอร์ติดต่อกลับ ตามเบอร์โทร.ที่ให้ไว้ เพราะสถานที่จัดงานรองรับได้เพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น หากเต็มยังสามารถติดตามทาง www.mcu.ac.th ได้เหมือนเดิมครับ

!! ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต !!

ประกาศ !!! ด้วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ รูป/คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

!! ขอเชิญนิสิตมหาจุฬาฯ เข้าร่วมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ !!

ทำไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ?????           ภาษาอังกฤษคือภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการของโลก โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ทั่วโลกใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นภาษาราชการของสหภาพยุโรปสหประชาชาติ           ภาษานำพาซึ่งโอกาสดีๆของหลายๆคน เราได้เปิดหน้าต่างสู่การเรียนรู้โลกกว้าง ภาษาทำให้เราได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่มีความรู้ความสามารถ ภาษาอังกฤษให้องค์ความรู้ที่หลากหลาย ในอนาคตปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการเรียน ทำงาน ติดต่อสื่อสารมากมาย           “ความสำเร็จไม่วิ่งมาหา อยากได้ต้องไปคว้าเอา”           “ภาษาอังกฤษไม่มีขา อยากเก่งต้องเดินไปหามัน”...

!! เรียนฟรี ภาษาอาเซียน ปี 2559 (ภาษาเมียนม่าร์, ภาษาเวียดนาม) กับสถาบันภาษา มจร !!

การสมัครเรียน   (๑) สมัครเรียนได้ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒) ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.li.mcu.ac.th พร้อมกรอกข้อมูลแล้วส่งใบสมัครได้ที่อีเมล์ limcu.db@gmail.com หรือทาง Fax ๐๒-๖๒๓-๕๓๙๓  โทร.๐๘๐-๗๗๙-๔๓๙๙  !! ดาวน์โหลดใบสมัคร ภาษาเวียดนาม ที่นี่่ !! !! ดาวน์โหลดใบสมัคร ภาษาเมียนม่าร์ ที่นี่...