Category: ข่าวรับสมัคร

หมวดรับสมัครของส่วนงาน

สอนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครอาจารย์ เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ หัวข้อ “Critical Thinking and Research Skills for English Instructors” การอบรมพัฒนาเทคนิกการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นผสมผสานทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หลักการ “Bloom’s Taxonomy” ผสมผสานทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยวิธี “SQ4R”...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้ เดือนกันยายน

เคยตั้งคำถามไหม⁉️ ทำไมเราไม่เก่งภาษาอังกฤษสักที⁉️ ✅✅เราต้องแยกก่อนว่าเราแค่อยากเก่งภาษา หรือเรารักในการเรียนภาษา แม้ทั้งว่าเราเรียนแล้วมีเป้าหมายเพื่ออะไร เมื่อตอบตัวเองได้ภาษาก็ไม่ยากอีกต่อไป….✅✅ ️ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้ เดือนกันยายน โดยมี พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา (LiMCU) เป็นวิทยากร ผู้ที่จะให้เทคนิคและแนวทางการสร้างเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ จากผู้มีประสบการณ์ตรง และผู้แต่งตำราภาษาอังกฤษ “มหาเรียนภาษาอังกฤษ” ———— ในวันที่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื้อหาการสอบ • ทักษะด้านการฟัง (Listening) ๑๐๐ คะแนน • ทักษะด้านการพูด (Speaking)...

กิจกรรมดีๆ น่าสนใจ ด้านภาษาอังกฤษต้อนรับอาเซียน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมดีๆ น่าสนใจ ด้านภาษาอังกฤษต้อนรับอาเซียน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศด้วยกันอีกครั้ง กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ‪#‎คริสเดลิเวอรี่‬ สำรองที่นั่ง (ฟรี) แจ้งชื่อ/เบอร์ติดต่อกลับ ตามเบอร์โทร.ที่ให้ไว้ เพราะสถานที่จัดงานรองรับได้เพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น หากเต็มยังสามารถติดตามทาง www.mcu.ac.th ได้เหมือนเดิมครับ

!! ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต !!

ประกาศ !!! ด้วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ รูป/คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

!! ขอเชิญนิสิตมหาจุฬาฯ เข้าร่วมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ !!

ทำไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ?????           ภาษาอังกฤษคือภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการของโลก โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ทั่วโลกใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นภาษาราชการของสหภาพยุโรปสหประชาชาติ           ภาษานำพาซึ่งโอกาสดีๆของหลายๆคน เราได้เปิดหน้าต่างสู่การเรียนรู้โลกกว้าง ภาษาทำให้เราได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่มีความรู้ความสามารถ ภาษาอังกฤษให้องค์ความรู้ที่หลากหลาย ในอนาคตปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการเรียน ทำงาน ติดต่อสื่อสารมากมาย           “ความสำเร็จไม่วิ่งมาหา อยากได้ต้องไปคว้าเอา”           “ภาษาอังกฤษไม่มีขา อยากเก่งต้องเดินไปหามัน”...