Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

สอนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครอาจารย์ เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ หัวข้อ “Critical Thinking and Research Skills for English Instructors” การอบรมพัฒนาเทคนิกการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นผสมผสานทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หลักการ “Bloom’s Taxonomy” ผสมผสานทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยวิธี “SQ4R”...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้ เดือนกันยายน

เคยตั้งคำถามไหม⁉️ ทำไมเราไม่เก่งภาษาอังกฤษสักที⁉️ ✅✅เราต้องแยกก่อนว่าเราแค่อยากเก่งภาษา หรือเรารักในการเรียนภาษา แม้ทั้งว่าเราเรียนแล้วมีเป้าหมายเพื่ออะไร เมื่อตอบตัวเองได้ภาษาก็ไม่ยากอีกต่อไป….✅✅ ️ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้ เดือนกันยายน โดยมี พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา (LiMCU) เป็นวิทยากร ผู้ที่จะให้เทคนิคและแนวทางการสร้างเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ จากผู้มีประสบการณ์ตรง และผู้แต่งตำราภาษาอังกฤษ “มหาเรียนภาษาอังกฤษ” ———— ในวันที่...

พระราชวรมุนี รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เดินทางไปกำกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร วข.สุรินทร์ ด้วยตนเอง

วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๐ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระราชวรมุนี รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เดินทางไปกำกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร วข.สุรินทร์ พร้อมทั้ง เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ Speaking Part ด้วยตนเอง นอกจากนี้...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื้อหาการสอบ • ทักษะด้านการฟัง (Listening) ๑๐๐ คะแนน • ทักษะด้านการพูด (Speaking)...

กิจกรรมดีๆ น่าสนใจ ด้านภาษาอังกฤษต้อนรับอาเซียน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมดีๆ น่าสนใจ ด้านภาษาอังกฤษต้อนรับอาเซียน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศด้วยกันอีกครั้ง กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ‪#‎คริสเดลิเวอรี่‬ สำรองที่นั่ง (ฟรี) แจ้งชื่อ/เบอร์ติดต่อกลับ ตามเบอร์โทร.ที่ให้ไว้ เพราะสถานที่จัดงานรองรับได้เพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น หากเต็มยังสามารถติดตามทาง www.mcu.ac.th ได้เหมือนเดิมครับ

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน ณ โรงแรม เสนาเพลส กรุงเทพมหานคร การนี้ บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2 มาจาก...