ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หัวประกาศรายชื่อ MCU-GET 1_2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื้อหาการสอบ • ทักษะด้านการฟัง (Listening) ๑๐๐ คะแนน • ทักษะด้านการพูด (Speaking)...

13584859_10208731425338334_3368950472240103589_o

กิจกรรมดีๆ น่าสนใจ ด้านภาษาอังกฤษต้อนรับอาเซียน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมดีๆ น่าสนใจ ด้านภาษาอังกฤษต้อนรับอาเซียน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศด้วยกันอีกครั้ง กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ‪#‎คริสเดลิเวอรี่‬ สำรองที่นั่ง (ฟรี) แจ้งชื่อ/เบอร์ติดต่อกลับ ตามเบอร์โทร.ที่ให้ไว้ เพราะสถานที่จัดงานรองรับได้เพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น หากเต็มยังสามารถติดตามทาง www.mcu.ac.th ได้เหมือนเดิมครับ

resized_P7080312

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน ณ โรงแรม เสนาเพลส กรุงเทพมหานคร การนี้ บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2 มาจาก...

13590343_933649736745505_9171821334402797777_n

สถาบันภาษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีพระเดชพระคุณ พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ หัวข้อ”เปิดประตูสถาบันภาษา เปิดมหาจุฬาสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันอาทิตย์ที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร...

Andrew Biggs

!! ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่โดย สถาบันภาษา และ Andrew Biggs !!

  ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ วันที่ 30 มิุนายน 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลับ อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

main poster-01

!! ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต !!

ประกาศ !!! ด้วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ รูป/คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้