Daily Archive: June 8, 2017

เปิดรับสมัครบุคลากร มจร และบุคคลทั่วไป เข้าเรียนภาษาอาเซียนเบื้องต้น (ภาษาพม่า เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ)

!!ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียน ที่นี่!!