Category: ข่าวรับสมัคร

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาการแปล (รอบที่ 2)

  !! สมัครออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา คลิ๊กที่นี่ !!  

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล (ป.กป.) และประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ป.ออ.) รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑)

 

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม”

  !! ดาวน์โหลด คำแนะนำสำหรับผู้เขียน !! !! ดาวน์โหลด ตัวอย่างบทความ !!  

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาการแปล (ภาคพิเศษวันเสาร์)

สถาบันภาษา มจร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาการแปล (ภาคพิเศษวันเสาร์) ตั้งวันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดหรือสมัครออนไลน์ที่ www.li.mcu.ac.th ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 087-346-5864 | line...