Category: ข่าวกิจกรรม

รับสมัคร คณาจารย์ และบุคลากรของ มจร เข้าร่วมหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รับสมัคร คณาจารย์ และบุคลากรของ มจร เข้าร่วมหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่” (ฟรี ค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร ตลอดหลักสูตร) เวลาเรียนระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สถาบันภาษา เบอร์ภายใน ๘๕๓๐ หรือที่ นายธวัชชัย...

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาการแปล (รอบที่ 2)

  !! สมัครออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา คลิ๊กที่นี่ !!  

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม”

  !! ดาวน์โหลด คำแนะนำสำหรับผู้เขียน !! !! ดาวน์โหลด ตัวอย่างบทความ !!  

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาการแปล (ภาคพิเศษวันเสาร์)

สถาบันภาษา มจร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาการแปล (ภาคพิเศษวันเสาร์) ตั้งวันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดหรือสมัครออนไลน์ที่ www.li.mcu.ac.th ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 087-346-5864 | line...